Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
144090

Hội đồng nhân dân xã Quảng Hùng tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 02/08/2023 00:00:00

Sáng ngày 28-7, HĐND xã Quảng Hùng tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và quyết nghị chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn.

Sáng ngày 28-7, HĐND xã Quảng Hùng tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và quyết nghị chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp

6 tháng đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm 2023. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, ngành dịch vụ du lịch đã từng bước phát triển với các dịch vụ ăn uống, nhà trọ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định; ngành nông - lâm - thủy sản được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động thông tin tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; tổ chức và tham gia các hoạt động lễ hội, văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công bằng, minh bạch. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, tỷ lệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định.

Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp đã nghe, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND xãvề công tác thu, chi ngân sách, chủtrương đầu tư các dựcông trình trường học; báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND; báo cáo của UB MTTQ xã… Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đã đề ra.

Ông Lê Doãn Phượng, Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Kỳ họpnghe Chủ tịch UBND xã giải trình một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm:chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tusửa kênh mương, quản lý việc chuyển đổi mô hình cá - lúa, các khoản thu đóng góp dịch vụ nông nghiệp, thu hồi đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xenkẹp giữ các dự án không đủ diện tích sản xuất; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quản lý và xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, quản lý nghĩa trang củaxã…

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 và chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án công trình trường học trên địạ bàn.

Nguồn: Sưu tầm từ đàu truyền thanh thành phố Sầm Sơn.

Hội đồng nhân dân xã Quảng Hùng tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 02/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 28-7, HĐND xã Quảng Hùng tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và quyết nghị chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn.

Sáng ngày 28-7, HĐND xã Quảng Hùng tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và quyết nghị chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp

6 tháng đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm 2023. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, ngành dịch vụ du lịch đã từng bước phát triển với các dịch vụ ăn uống, nhà trọ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định; ngành nông - lâm - thủy sản được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động thông tin tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; tổ chức và tham gia các hoạt động lễ hội, văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công bằng, minh bạch. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, tỷ lệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định.

Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp đã nghe, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND xãvề công tác thu, chi ngân sách, chủtrương đầu tư các dựcông trình trường học; báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND; báo cáo của UB MTTQ xã… Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đã đề ra.

Ông Lê Doãn Phượng, Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Kỳ họpnghe Chủ tịch UBND xã giải trình một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm:chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tusửa kênh mương, quản lý việc chuyển đổi mô hình cá - lúa, các khoản thu đóng góp dịch vụ nông nghiệp, thu hồi đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xenkẹp giữ các dự án không đủ diện tích sản xuất; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quản lý và xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, quản lý nghĩa trang củaxã…

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 và chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án công trình trường học trên địạ bàn.

Nguồn: Sưu tầm từ đàu truyền thanh thành phố Sầm Sơn.

Kết quả giải quyết TTHC