Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
144090

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Quảng Hùng khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 08/01/2024 00:00:00

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Quảng Hùng khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 05/01, Hội đồng nhân dân xã Quảng Hùng tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm năm 2024 và quyết nghị một số chủ trương thuộc thẩm quyền HĐND xã.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân trên địa bàn xã, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực; Kinh tế toàn xã vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt 375,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 59,1 triệu đồng/ người/ năm. Công tác phát triển doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng vượt chỉ tiêu được giao; Trong năm 2023, xã đã đầu tư, sửa chữa một số công trình giao thông, trường học; nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị nhà văn hoá thôn. Hoạt động văn hoá – thể thao trên địa bàn được tổ chức đa dạng, phong phú, sôi nổi từ xã đến thôn và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, các chính sách người có công, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Năm 2024, mục tiêu của xã là tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển kinh tế; cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hoá – xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết : Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2024.

Nguồn: Sưu tầm từ Đài phát thanh TP. Sầm Sơn

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Quảng Hùng khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 08/01/2024 00:00:00 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Quảng Hùng khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 05/01, Hội đồng nhân dân xã Quảng Hùng tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm năm 2024 và quyết nghị một số chủ trương thuộc thẩm quyền HĐND xã.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân trên địa bàn xã, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực; Kinh tế toàn xã vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt 375,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 59,1 triệu đồng/ người/ năm. Công tác phát triển doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng vượt chỉ tiêu được giao; Trong năm 2023, xã đã đầu tư, sửa chữa một số công trình giao thông, trường học; nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị nhà văn hoá thôn. Hoạt động văn hoá – thể thao trên địa bàn được tổ chức đa dạng, phong phú, sôi nổi từ xã đến thôn và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, các chính sách người có công, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Năm 2024, mục tiêu của xã là tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển kinh tế; cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hoá – xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết : Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2024.

Nguồn: Sưu tầm từ Đài phát thanh TP. Sầm Sơn

Kết quả giải quyết TTHC