Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
144090

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 09/01/2018 21:15:53

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ QUẢNG HÙNG


TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Đặng Ngọc Vũ

Bí thư Đảng ủy

912448327

2

Lê Anh Quyết

PBT thường trực, CT HĐND

08888808555

3

Lê Doãn Phượng

PBT, CT UBND

0986104174

4

Hoàng Trọng Duy

PCT HĐND

0946146826

5

Lê Trung Đức

PCT UBND

0984168868

6

Viên Đình Nam

PCT UBND

0983679633

7

Lê Vạn Chung

CHT QS xã

0326392204

8

Lê Văn Phái

Trưởng Công an xã

0914508284

9

Văn Đình Huyên

Văn phòng - Thống kê

0941625538

10

Dư Thị Lan

Văn phòng - Thống kê

0946996636

11

Lê Trọng Tính

Tư pháp - Hộ tịch

912084672

12 Trình Văn Tiến Tư pháp - Hộ tịch 0978137667

13

Lê Đình Lương

Chính sách - Xã hội

973471831

14

Nguyễn Thị Dịu

Văn hóa - Xã hội

0915732466

15

Lê Thị Mai

Kế toán - Tài chính

913956086

16

Lê Huy Thông

Địa chính - Xây dựng

0912163188

17

Đoàn Thị Hồng

Địa chính - Nông nghiệp

0972289325

18

Hoàng Anh Trung

Địa chính - TNMT

0984202073

19

Lê Thị Hường

Phát thanh viên

1255465108

20

Nguyễn Hữu Linh

Thủ quỹ

0942668512

21

Nguyễn Ngọc Công

Chủ tịch UBMTTQ

0982965288

22

Lâm Văn Huấn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0977436231

23

Lê Thị Lan

Chủ tịch Hội Phụ nữ

1649104765

24

Lưu Văn Công

Chủ tịch Hội Nông dân

0948372212

25

Viên Đình Vũ

Bí thư Đoàn TN

0972241999

26

Lưu Văn Túc

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

978280759

27

Viên Đình Vũ

Chủ tịch Hội cựu TNXP

0972241999

28

Lê Thị Hiền

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

0948262108

29

Lê Thị Nguyệt

Hiệu trưởng trường THCS

0915022319

30

Nguyễn Thị Chi

Hiệu trưởng trường Tiểu học

0949123365

31

Doãn Thị Lê

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non

0917843551

32

Viên Đình Khoa

Bí thư Chi bộ 1

0339367385

33

Lê Thanh Hải

Bí thư Chi bộ 2

0359738550

34

Trần Thị Hiên

Bí thư Chi bộ 3

0348863593

35

Lê Bá Hóa

Bí thư Chi bộ 4

0967582353

36

Hoàng Trọng Thân

Bí thư Chi bộ 5

0916785564

37

Lâm Văn Tâm

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn 6

0397480467

38 Lê Văn Nam Trưởng thôn 1 0815124355

39

Nguyễn Văn Long

Trưởng thôn 2

1277554511

40

Lê Đình Hoan

Trưởng thôn 3

0986816715

41

Lê Doãn Hạnh

Trưởng thôn 4

0967582353

42

Lê Thị Tuấn

Trưởng thôn 5

0968799509

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 09/01/2018 21:15:53 (GMT+7)

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ QUẢNG HÙNG


TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Đặng Ngọc Vũ

Bí thư Đảng ủy

912448327

2

Lê Anh Quyết

PBT thường trực, CT HĐND

08888808555

3

Lê Doãn Phượng

PBT, CT UBND

0986104174

4

Hoàng Trọng Duy

PCT HĐND

0946146826

5

Lê Trung Đức

PCT UBND

0984168868

6

Viên Đình Nam

PCT UBND

0983679633

7

Lê Vạn Chung

CHT QS xã

0326392204

8

Lê Văn Phái

Trưởng Công an xã

0914508284

9

Văn Đình Huyên

Văn phòng - Thống kê

0941625538

10

Dư Thị Lan

Văn phòng - Thống kê

0946996636

11

Lê Trọng Tính

Tư pháp - Hộ tịch

912084672

12 Trình Văn Tiến Tư pháp - Hộ tịch 0978137667

13

Lê Đình Lương

Chính sách - Xã hội

973471831

14

Nguyễn Thị Dịu

Văn hóa - Xã hội

0915732466

15

Lê Thị Mai

Kế toán - Tài chính

913956086

16

Lê Huy Thông

Địa chính - Xây dựng

0912163188

17

Đoàn Thị Hồng

Địa chính - Nông nghiệp

0972289325

18

Hoàng Anh Trung

Địa chính - TNMT

0984202073

19

Lê Thị Hường

Phát thanh viên

1255465108

20

Nguyễn Hữu Linh

Thủ quỹ

0942668512

21

Nguyễn Ngọc Công

Chủ tịch UBMTTQ

0982965288

22

Lâm Văn Huấn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0977436231

23

Lê Thị Lan

Chủ tịch Hội Phụ nữ

1649104765

24

Lưu Văn Công

Chủ tịch Hội Nông dân

0948372212

25

Viên Đình Vũ

Bí thư Đoàn TN

0972241999

26

Lưu Văn Túc

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

978280759

27

Viên Đình Vũ

Chủ tịch Hội cựu TNXP

0972241999

28

Lê Thị Hiền

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

0948262108

29

Lê Thị Nguyệt

Hiệu trưởng trường THCS

0915022319

30

Nguyễn Thị Chi

Hiệu trưởng trường Tiểu học

0949123365

31

Doãn Thị Lê

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non

0917843551

32

Viên Đình Khoa

Bí thư Chi bộ 1

0339367385

33

Lê Thanh Hải

Bí thư Chi bộ 2

0359738550

34

Trần Thị Hiên

Bí thư Chi bộ 3

0348863593

35

Lê Bá Hóa

Bí thư Chi bộ 4

0967582353

36

Hoàng Trọng Thân

Bí thư Chi bộ 5

0916785564

37

Lâm Văn Tâm

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn 6

0397480467

38 Lê Văn Nam Trưởng thôn 1 0815124355

39

Nguyễn Văn Long

Trưởng thôn 2

1277554511

40

Lê Đình Hoan

Trưởng thôn 3

0986816715

41

Lê Doãn Hạnh

Trưởng thôn 4

0967582353

42

Lê Thị Tuấn

Trưởng thôn 5

0968799509

Kết quả giải quyết TTHC