Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
144090

Tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

Ngày 12/11/2023 00:00:00

Tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

UBND xãchỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các ngành,đoàn thể, các đơn vị thôn thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương. Công chức Tư pháp phối hợp với đài truyền thanh tăng cường tin bài tuyên truyền theo chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc giavà đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Trong đó, tập trung tăng thời lượng tuyên truyền luật doanh nghiệp,; Luật đất đai, Luật dân sự, Luật trợ giúp pháp lý...

Bên cạnh đó, tại các đơn vị thôn tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thôn về các nội dung văn bản pháp luật, các quy định của địa phương; lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trong các hội nghị, cuộc họp; thôn. UBND xã tổ chức treo băng zon tại khu vực công sở, nhà văn hoá ....
Thông qua công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến Pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Ban biên tập xã Quảng Hùng.

Tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

Đăng lúc: 12/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

UBND xãchỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các ngành,đoàn thể, các đơn vị thôn thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương. Công chức Tư pháp phối hợp với đài truyền thanh tăng cường tin bài tuyên truyền theo chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc giavà đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Trong đó, tập trung tăng thời lượng tuyên truyền luật doanh nghiệp,; Luật đất đai, Luật dân sự, Luật trợ giúp pháp lý...

Bên cạnh đó, tại các đơn vị thôn tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thôn về các nội dung văn bản pháp luật, các quy định của địa phương; lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trong các hội nghị, cuộc họp; thôn. UBND xã tổ chức treo băng zon tại khu vực công sở, nhà văn hoá ....
Thông qua công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến Pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Ban biên tập xã Quảng Hùng.

Kết quả giải quyết TTHC