Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
144090

Từ 1/7 có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử

Ngày 07/06/2023 00:00:00

Từ 1/7 có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử

Chuyên mục Chuyển đổi số ngày 6/6/2023

Từ 1/7 có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử

Từ ngày 1/7, người dân có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Hồ sơ đăng ký này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 02/2023 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử vừa được Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành.

Thông tư nêu rõ, đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Quá trình làm thủ tục này được thực hiện trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanhcấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
Nguồn: Sưu tập từ đài truyền thanh thành phố Sầm Sơn

Từ 1/7 có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử

Đăng lúc: 07/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

Từ 1/7 có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử

Chuyên mục Chuyển đổi số ngày 6/6/2023

Từ 1/7 có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử

Từ ngày 1/7, người dân có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Hồ sơ đăng ký này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 02/2023 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử vừa được Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành.

Thông tư nêu rõ, đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Quá trình làm thủ tục này được thực hiện trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanhcấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
Nguồn: Sưu tập từ đài truyền thanh thành phố Sầm Sơn

Kết quả giải quyết TTHC